Pre odborníkov

Odborné publikácie a brožúry určené pre lekárov a špecialistov v oblasti epidemiológie, vakcinácie a prevencie nemocničných nákaz