Výbor Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti zvolený dňa 24.8. 2021 na III. Zhromaždení členov SEVS, na Táloch, na volebné obdobie 2021 – 2024

Predseda: prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Podpredseda: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD
Vedecký sekretár: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Hospodár: MUDr. Erika Böhmová
Členovia: doc. MUDr. Mária a Štefkovičová, PhD. | MUDr. Andrea Kološová,PhD. | prof. MUDr. Tibor Baška, PhD. | MUDr. Eva Striežová | doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
Dozorná rada: Predseda: RNDr. Eva Matušková | Členovia: MUDr. Adriana Strečková | MUDr. Mária Pompová
Čestní členovia výboru: prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. | doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. | doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.

 

Z dôvodu pandémie sa voľby aj snem SEVS konali o rok neskôr.