Výbor SEVS na II. volebné obdobie 2016 - 2019 zvolený na II. Zhromaždení členov SEVS, Tále, 26.4. 2016

Predseda: prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Podpredseda: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD
Vedecký sekretár: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Hospodár: MUDr. Erika Böhmová
Členovia: doc. MUDr. Mária a Štefkovičová, PhD. | MUDr. Andrea Kološová,PhD. | MUDr. Silvia Kontrošová, MPH | MUDr. Eva Striežová | doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
Dozorná rada: Predseda: MUDr. Viera Morihladková | Členovia: MUDr. Adriana Strečková | RNDr. Eva Matušková
Čestní členovia výboru: prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. | doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. | doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.