Plánované podujatia


Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 2

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 3

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 4

Predchádzajúce podujatia

Škola očkovania VLDD

dec - dec13-14
13. dec. 2018 - 14. dec. 2018
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast

Zobraziť podujatie

Škola očkovania VLD

jan - jan23-24
23. jan. 2019 - 24. jan. 2019
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie všeobecných lekárov pre dospelých

Zobraziť podujatie

XVI. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

mar20
20. mar. 2019
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: vedecká konferencia určená pre epidemiológov, mikrobiológov a klinických lekárov

Zobraziť podujatie

X. Slovenský vakcinologický kongres

apr - apr11-13
11. apr. 2019 - 13. apr. 2019
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre pediatrov, epidemiológov a iných odborníkov vo vakcinológii

Zobraziť podujatie

Škola očkovania VLDD

apr - apr24-25
24. apr. 2019 - 25. apr. 2019
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast

Zobraziť podujatie

XIX. Odborná konferencia Surveillance nemocničných nákaz

apr - apr29-30
29. apr. 2019 - 30. apr. 2019
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: odborná konferencia určená pre epidemiológov RÚVZ, nemocničných epidemiológov a klinický lekárov, ktorí sa zaujímajú o prevenciu nemocničných nákaz

Zobraziť podujatie

8. ročník celoslovenskej kampane „VYZVI SRDCE K POHYBU“

mar - jún04-09
4. mar. 2019 - 9. jún. 2019

Typ podujatia: Kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity najmä dospelých. Do kampane sú zapojené aj deti, ktoré budú vyzývať svojich rodičov, starých rodičov, susedov k rôznym pohybovým aktivitám

Zobraziť podujatie

XXII. Východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura

jún19
19. jún. 2019
Košice, aula LF UPJŠ
Zobraziť na mape

Typ podujatia: odborná konferencia určená pre pediatrov, epidemiológov, iných lekárov a odborných pracovníkov

Zobraziť podujatie

SEVS na konferencii SSVPL 2019 so samostatným blokom prednášok na tému: Očkovanie – zvyšovanie kvality života dospelých

okt12
12. okt. 2019 | 9:30 - 10:40h.
Horný Smokovec, Hotel Bellevue, Bellevue I
Zobraziť na mape
Zobraziť podujatie

XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny

okt - okt23-25
23. okt. 2019 - 25. okt. 2019
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov

Zobraziť podujatie

XVII. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

mar05
5. mar. 2020
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: vedecká konferencia určená pre epidemiológov, mikrobiológov a klinických lekárov

Predpokladaný počet účastníkov: 100

Ďalší organizátori: Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLD – Tematický kurz SZU

apr - apr22-23
22. apr. 2020 - 23. apr. 2020
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: školenie všeobecných lekárov pre dospelých vrátane lekárov pred špecializáciou VLD a účastníkov rezidentského programu

Predpokladaný počet účastníkov: 50

Ďalší organizátori: Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva a Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

 

Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLDD – Tematický kurz SZU

apr - apr29-30
29. apr. 2020 - 30. apr. 2020
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: školenie všeobecných lekárov pre deti a dorast vrátane lekárov pred špecializáciou z pediatrie a účastníkov rezidentského programu

Predpokladaný počet účastníkov: 50

Ďalší organizátori: Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva a Katedra pediatrie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

Zobraziť podujatie

XI. Slovenský vakcinologický kongres

sep - sep06-08
6. sep. 2020 - 8. sep. 2020
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica
Zobraziť na mape

Výbor SEVS a programový výboru kongresu, spolu s firmou A-medi sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte koronavírusu rozhodli preložiť kongres na termín 6. – 8. 9. 2020.

Typ podujatia: kongres určený pre pediatrov, epidemiológov a iných odborníkov vo vakcinológii

Predpokladaný počet účastníkov: 300

Ďalší organizátori: Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava, Slovenská pediatrická spoločnosť, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zobraziť podujatie

IX. Surveillance chronických chorôb

sep - sep21-22
21. sep. 2020 - 22. sep. 2020
Staré Hory

Typ podujatia: odborná konferencia určená pre epidemiológov a klinický lekárov, ktorí sa zaujímajú o prevenciu chronických chorôb

Predpokladaný počet účastníkov: 80

Ďalší organizátori: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Úrad verejného zdravotníctva SR

Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLDD – Tematický kurz SZU

okt - okt08-09
8. okt. 2020 - 9. okt. 2020 | 8:00
Online cez MS Teams
Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLD – Tematický kurz SZU

okt - okt22-23
22. okt. 2020 - 23. okt. 2020 | 8:00
Online cez MS Teams
Zobraziť podujatie

XXV. Červenkove dni preventívnej medicíny

okt - okt26-28
26. okt. 2020 - 28. okt. 2020
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov

Predpokladaný počet účastníkov: 80

Ďalší organizátori: RÚVZ Banská Bystrica, Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie

OZNAM!

Dovoľujeme si Vás informovať, že organizátor sa vzhľadom na situáciu rozhodol zrušiť plánované podujatie XXV. Červenkove dni preventívnej medicíny, ktoré sa malo konať v termíne 26.-28.10.2020

Hľadáme náhradný termín na jar 2021. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Uhradené poplatky Vám budú vrátené.

Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLD – Tematický kurz SZU

apr - apr22-23
22. apr. 2021 - 23. apr. 2021 | 8:00
Online cez MS Teams
Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLDD – Tematický kurz SZU

apr - apr28-29
28. apr. 2021 - 29. apr. 2021 | 8:00
Online cez MS Teams
Zobraziť podujatie

XXV. Červenkove dni preventívnej medicíny

aug - aug24-25
24. aug. 2021 - 25. aug. 2021
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov

Zobraziť podujatie

XII. Slovenský vakcinologický kongres

sep - sep23-25
23. sep. 2021 - 25. sep. 2021
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov

Zobraziť podujatie

XIII. Slovenský vakcinologický kongres

máj - máj26-28
26. máj. 2022 - 28. máj. 2022
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre pediatrov, epidemiológov a iných odborníkov vo vakcinológii

Zobraziť podujatie

XXVI. Červenkove dni preventívnej medicíny

okt - okt06-08
6. okt. 2022 - 8. okt. 2022
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov

Zobraziť podujatie

XVIII. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

mar16
16. mar. 2023
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 831 01 Bratislava

Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR určená pre epidemiológov, mikrobiológov
a klinických lekárov.

Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLD

apr - apr12-13
12. apr. 2023 - 13. apr. 2023
on-line

Školenie všetkých všeobecných lekárov pre dospelých a kandidátov v špecializačnej príprave zaradených do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo.

Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLDD

apr - apr19-20
19. apr. 2023 - 20. apr. 2023
on-line

Školenie všeobecných lekárov pre deti a dorast a kandidátov pred špecializáciou z pediatrie a účastníkov rezidentského programu.

Zobraziť podujatie

XX. Odborná konferencia Surveillance nemocničných nákaz

apr - apr20-21
20. apr. 2023 - 21. apr. 2023
Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso

Odborná konferencia určená pre epidemiológov RÚVZ, nemocničných epidemiológov a klinický lekárov, ktorí sa zaujímajú o prevenciu nemocničných nákaz.

Zobraziť podujatie

XIV. Slovenský vakcinologický kongres

jún - jún01-03
1. jún. 2023 - 3. jún. 2023
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica

Kongres určený pre pediatrov, epidemiológov a iných odborníkov vo vakcinológii.

Zobraziť podujatie

XXVII. Červenkove dni preventívnej medicíny

nov - nov06-08
6. nov. 2023 - 8. nov. 2023
Tále, hotel Stupka

Kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov.

Zobraziť podujatie

X. vedecko-odborná konferencia SURVEILLANCE CHRONICKÝCH CHORÔB

feb - feb05-06
5. feb. 2024 - 6. feb. 2024
Kúpele Brusno
Zobraziť podujatie

XIX. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NRC

mar14
14. mar. 2024 | 8:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 831 01 Bratislava
Zobraziť podujatie

XXVIII. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

apr - apr11-12
11. apr. 2024 - 12. apr. 2024
Hotel Dixon, Banská Bystrica
Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLD

apr - apr18-19
18. apr. 2024 - 19. apr. 2024
On-line
Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLDD

apr - apr25-26
25. apr. 2024 - 26. apr. 2024
On-line
Zobraziť podujatie

XV. Slovenský vakcinologický kongres

máj - jún30-01
30. máj. 2024 - 1. jún. 2024
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica

Kongres určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov.

Zobraziť podujatie