Plánované podujatia

XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny

okt - okt23-25
23. okt. 2019 - 25. okt. 2019
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov

Zobraziť podujatie

Predchádzajúce podujatia

Škola očkovania VLDD

dec - dec13-14
13. dec. 2018 - 14. dec. 2018
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast

Zobraziť podujatie

Škola očkovania VLD

jan - jan23-24
23. jan. 2019 - 24. jan. 2019
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie všeobecných lekárov pre dospelých

Zobraziť podujatie

XVI. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

mar20
20. mar. 2019
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: vedecká konferencia určená pre epidemiológov, mikrobiológov a klinických lekárov

Zobraziť podujatie

X. Slovenský vakcinologický kongres

apr - apr11-13
11. apr. 2019 - 13. apr. 2019
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre pediatrov, epidemiológov a iných odborníkov vo vakcinológii

Zobraziť podujatie

Škola očkovania VLDD

apr - apr24-25
24. apr. 2019 - 25. apr. 2019
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast

Zobraziť podujatie

XIX. Odborná konferencia Surveillance nemocničných nákaz

apr - apr29-30
29. apr. 2019 - 30. apr. 2019
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: odborná konferencia určená pre epidemiológov RÚVZ, nemocničných epidemiológov a klinický lekárov, ktorí sa zaujímajú o prevenciu nemocničných nákaz

Zobraziť podujatie

8. ročník celoslovenskej kampane „VYZVI SRDCE K POHYBU“

mar - jún04-09
4. mar. 2019 - 9. jún. 2019

Typ podujatia: Kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity najmä dospelých. Do kampane sú zapojené aj deti, ktoré budú vyzývať svojich rodičov, starých rodičov, susedov k rôznym pohybovým aktivitám

Zobraziť podujatie

XXII. Východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura

jún19
19. jún. 2019
Košice, aula LF UPJŠ
Zobraziť na mape

Typ podujatia: odborná konferencia určená pre pediatrov, epidemiológov, iných lekárov a odborných pracovníkov

Zobraziť podujatie

SEVS sa zúčastní na konferencii SSVPL 2019 samostatným blokom prednášok na tému: Očkovanie – zvyšovanie kvality života dospelých

okt12
12. okt. 2019 | 9:30 - 10:40h.
Horný Smokovec, Hotel Bellevue, Bellevue I
Zobraziť na mape
Zobraziť podujatie