Plánované podujatia

XXV. Červenkove dni preventívnej medicíny

okt - okt26-28
26. okt. 2020 - 28. okt. 2020
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov

Predpokladaný počet účastníkov: 80

Ďalší organizátori: RÚVZ Banská Bystrica, Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie

 

Zobraziť podujatie

Predchádzajúce podujatia

Škola očkovania VLDD

dec - dec13-14
13. dec. 2018 - 14. dec. 2018
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast

Zobraziť podujatie

Škola očkovania VLD

jan - jan23-24
23. jan. 2019 - 24. jan. 2019
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie všeobecných lekárov pre dospelých

Zobraziť podujatie

XVI. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

mar20
20. mar. 2019
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: vedecká konferencia určená pre epidemiológov, mikrobiológov a klinických lekárov

Zobraziť podujatie

X. Slovenský vakcinologický kongres

apr - apr11-13
11. apr. 2019 - 13. apr. 2019
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre pediatrov, epidemiológov a iných odborníkov vo vakcinológii

Zobraziť podujatie

Škola očkovania VLDD

apr - apr24-25
24. apr. 2019 - 25. apr. 2019
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie všeobecných lekárov pre deti a dorast

Zobraziť podujatie

XIX. Odborná konferencia Surveillance nemocničných nákaz

apr - apr29-30
29. apr. 2019 - 30. apr. 2019
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: odborná konferencia určená pre epidemiológov RÚVZ, nemocničných epidemiológov a klinický lekárov, ktorí sa zaujímajú o prevenciu nemocničných nákaz

Zobraziť podujatie

8. ročník celoslovenskej kampane „VYZVI SRDCE K POHYBU“

mar - jún04-09
4. mar. 2019 - 9. jún. 2019

Typ podujatia: Kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity najmä dospelých. Do kampane sú zapojené aj deti, ktoré budú vyzývať svojich rodičov, starých rodičov, susedov k rôznym pohybovým aktivitám

Zobraziť podujatie

XXII. Východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura

jún19
19. jún. 2019
Košice, aula LF UPJŠ
Zobraziť na mape

Typ podujatia: odborná konferencia určená pre pediatrov, epidemiológov, iných lekárov a odborných pracovníkov

Zobraziť podujatie

SEVS na konferencii SSVPL 2019 so samostatným blokom prednášok na tému: Očkovanie – zvyšovanie kvality života dospelých

okt12
12. okt. 2019 | 9:30 - 10:40h.
Horný Smokovec, Hotel Bellevue, Bellevue I
Zobraziť na mape
Zobraziť podujatie

XXIV. Červenkove dni preventívnej medicíny

okt - okt23-25
23. okt. 2019 - 25. okt. 2019
Tále, hotel Stupka
Zobraziť na mape

Typ podujatia: kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov

Zobraziť podujatie

XVII. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

mar05
5. mar. 2020
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: vedecká konferencia určená pre epidemiológov, mikrobiológov a klinických lekárov

Predpokladaný počet účastníkov: 100

Ďalší organizátori: Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Úrad verejného zdravotníctva SR

 

Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLD – Tematický kurz SZU

apr - apr22-23
22. apr. 2020 - 23. apr. 2020
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: školenie všeobecných lekárov pre dospelých vrátane lekárov pred špecializáciou VLD a účastníkov rezidentského programu

Predpokladaný počet účastníkov: 50

Ďalší organizátori: Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva a Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

 

Zobraziť podujatie

Škola očkovania pre VLDD – Tematický kurz SZU

apr - apr29-30
29. apr. 2020 - 30. apr. 2020
Bratislava, MZ SR, konferenčná sála
Zobraziť na mape

Typ podujatia: školenie všeobecných lekárov pre deti a dorast vrátane lekárov pred špecializáciou z pediatrie a účastníkov rezidentského programu

Predpokladaný počet účastníkov: 50

Ďalší organizátori: Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva a Katedra pediatrie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

Zobraziť podujatie

XI. Slovenský vakcinologický kongres

sep - sep06-08
6. sep. 2020 - 8. sep. 2020
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica
Zobraziť na mape

Výbor SEVS a programový výboru kongresu, spolu s firmou A-medi sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte koronavírusu rozhodli preložiť kongres na termín 6. – 8. 9. 2020.

Typ podujatia: kongres určený pre pediatrov, epidemiológov a iných odborníkov vo vakcinológii

Predpokladaný počet účastníkov: 300

Ďalší organizátori: Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava, Slovenská pediatrická spoločnosť, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zobraziť podujatie

IX. Surveillance chronických chorôb

sep - sep21-22
21. sep. 2020 - 22. sep. 2020
Staré Hory

Typ podujatia: odborná konferencia určená pre epidemiológov a klinický lekárov, ktorí sa zaujímajú o prevenciu chronických chorôb

Predpokladaný počet účastníkov: 80

Ďalší organizátori: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Úrad verejného zdravotníctva SR

Zobraziť podujatie