Sekcia NEH


Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 2

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 3

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 4

Výbor SEVS na svojom zasadnutí dňa 6.9.2018 v Bratislave jednohlasne schválil žiadosť skupiny odborníkov pod vedením MUDr. Kataríny Naďovej, PhD na vznik Sekcie nemocničnej epidemiológie a hygieny pri Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS. Následne, dňa 11. 9. 2018, túto skutočnosť oznámil prezidentovi SLS Dr.h.c prof. MUDr. Jánovi Brezovi, DrSc., MHA, MPH. Prezídium SLS na svojom zasadaní dňa 18.9.2018 schválilo vznik Sekcie nemocničnej epidemiológie a hygieny pri Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS.