Ako sa stať členom SEVS


Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 2

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 3

Warning: Undefined variable $fields_id in /data/e/0/e03ca52e-fc18-4566-b80d-3ad858fe13a8/sls.sk/sub/sevs/wp-content/themes/sevs/fields.php on line 4

Záujemcovia o členstvo v SEVS vyplnia obojstranne vytlačenú Členskú prihlášku za riadneho člena SLS, podpíšu ju a zašlú poštou na adresu predsedu SEVS.

Stiahnuť prihlášku

Rozšírenie/zrušenie členstva

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU
Limbová 12,
833 03 Bratislava

Členovia výboru na svojom najbližšom zasadaní posúdia žiadosť a v prípade pozitívneho stanoviska väčšiny členov zapíšu žiadateľa do e-mailového adresára SEVS. Všetky informácie rozposiela SEVS svojim členom e-mailom z adresy sevs.sls@gmail.com.
Následne je prihláška poslaná na registráciu do databázy členov SLS.

Podobne postupujú aj členovia iných spoločností, ktorí si chcú rozšíriť členstvo o SEVS potom, čo si stiahnu Tlačivo rozšírenie-zrušenie členstva SLS.