Osobnosti slovenskej epidemiológie

prof. MUDr. Karel Raška, DrSc.

prof. MUDr. Karel Raška, DrSc. – zakladateľ modernej československej epidemiológie Karel Raška stál od roku 1963 na čele Divízie infekčných …

06. novembra 2019

prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.

Vzdelaný, pracovitý, rozvážny, prísny a náročný na seba, tolerantný k iným. Predovšetkým tak si profesora MUDr. Ladislava Badalíka DrSc. (1938-2014) pamätajú kolegovia …

05. apríla 2019

prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc.

Dňa 19.9.2017 sa v Bratislave konalo ôsme slávnostné uvedenie osobností do Dvorany slávy slovenskej medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti. Medzi osobnosťami, …

05. apríla 2019