Výbor Sekcie nemocničnej epidemiológie a hygieny SEVS na I. volebné obdobie 2019 – 2023 zvolený na zasadnutí v Bratislave, 9.5.2019

Predseda: MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH
Podpredseda: MUDr. Erika Böhmová
Vedecký sekretár: MUDr. Mgr. Štefánia Chovanová
Členovia: prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, MUDr. Adriana Kompaníková
Dozorná rada
          Predseda: MUDr. Ľubica Bielená
          Členovia dozornej rady: RNDr. Martin Sojka, PhD., Mgr. Janka Prnová