Typ podujatia: kongres určený pre pediatrov, epidemiológov a iných odborníkov vo vakcinológii

Témy: Národný imunizačný program – plnenie a úskalia, Staronové hrozby, Covid-19 a postcovidové obdobie, Kazuistiky ochorení preventabilných očkovaním, Prevencia HPV infekcií, Cestovanie a očkovanie, Varia

Predpokladaný počet účastníkov: 300

Ďalší organizátori: Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, Fakulta verejného
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniova lekárska fakultou Univerzity Komenského v Martine, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach