Typ podujatia: Školenie všetkých všeobecných lekárov pre dospelých a kandidátov v špecializačnej príprave zaradených do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo

Témy:

−Imunizácia a základy vakcinačnej imunológie

− Typy očkovacích látok

−Zloženie očkovacích látok

− Druhy očkovania a jeho hradenie

− Výkon očkovania

−Kontraindikácie očkovania

− Reakcie a po očkovaní

− Bezpečnosť očkovania

−Očkovanie dospelých proti jednotlivým chorobám

− Manažment očkovania v ambulancii VLD

Predpokladaný počet účastníkov: 60

Ďalší organizátori: Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva a Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava