Centrum vedecko-technických informácií SR podporuje zdravotníctvo.

Prístup k významným medicínskym e-zdrojom ( 17 plnotextových databáz)  ponúka CVTI SR po bezplatnej a jednoduchej online registrácii.

Po zaregistrovaní umožňuje link  https://ersearch.cvtisr.sk prehľadávanie všetkých databáz naraz.