Témy: − Imunizácia a základy vakcinačnej imunológie − Typy očkovacích látok − Zloženie očkovacích látok − Druhy očkovania a jeho hradenie − Výkon očkovania − Kontraindikácie očkovania − Reakcie a po očkovaní − Bezpečnosť očkovania − Povinné a odporúčané očkovanie detí proti jednotlivým chorobám − Očkovanie v neštandardných situáciách – Manažment očkovania v ambulancii VLDD
Predpokladaný počet účastníkov: 50
Ďalší organizátori: Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva a Klinikou pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB v Bratislave