Typ podujatia: kongres určený pre epidemiológov a iných klinických lekárov

Témy: Nákazy preventabilné očkovaním, Alimentárne nákazy, Nozokomiálne nákazy, Zoonózy, Prevencia chronických neinfekčných ochorení, Kazuistiky

Predpokladaný počet účastníkov: 80

Ďalší organizátori: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici