Témy: − Imunizácia a základy vakcinačnej imunológie − Typy očkovacích látok − Zloženie očkovacích látok − Druhy očkovania a jeho hradenie − Výkon očkovania − Kontraindikácie očkovania − Reakcie a po očkovaní − Bezpečnosť očkovania − Očkovanie dospelých proti jednotlivým chorobám − Manažment očkovania v ambulancii VLD
Predpokladaný počet účastníkov: 50
Ďalší organizátori: Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva a Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava