ODBORNÉ TÉMY:
* Prevencia nákaz preventabilných očkovaním
* Epidémie a prevencia ostatných prenosných nákaz
* Prevencia chronických neprenosných ochorení
* Prevencia nozokomiálnych nákaz
* Varia
* Postery