Typ podujatia: školenie všeobecných lekárov pre deti a dorast a kandidátov pred špecializáciou z pediatrie a účastníkov rezidentského programu.

Témy:

−Imunizácia a základy vakcinačnej imunológie

− Typy očkovacích látok

−Zloženie očkovacích látok

− Druhy očkovania a jeho hradenie

− Výkon očkovania

−Kontraindikácie očkovania

− Reakcie a po očkovaní

− Bezpečnosť očkovania

−Povinnéa odporúčané očkovanie detí a dorastu

− Manažment očkovania v ambulancii VLDD

Predpokladaný počet účastníkov: 60

Ďalší organizátori: Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva a Katedra pediatrie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava