Témy:

  • Imunizácia a základy vakcinačnej imunológie
  • Typy očkovacích látok
  • Zloženie očkovacích látok
  • Druhy očkovania a jeho hradenie
  • Výkon očkovania
  • Kontraindikácie očkovania
  • Reakcie a po očkovaní
  • Bezpečnosť očkovania
  • Povinné a odporúčané očkovanie detí a dorastu
  • Manažment očkovania v ambulancii VLDD