O začatí očkovania proti COVID-19 na Slovensku informujú prestížne svetové noviny The New York Times. Na obrázku je očkovaná členka výboru SEVS a členka Konzília odborníkov prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH.
Výbor odporúča všetkým členom SEVS, aby sa dali zaočkovať a chránili tak svoje zdravie.