Prestížny magazín Forbes Slovensko zverejnil rebríček Top osobností medicíny 2024. Na zozname 75 výnimočných odborníkov sú aj dve lekárky pracujúce v odbore Epidemiológia, členky SEVS. Do tohto výberu zaradili len tých, ktorých odporučili a odobrili odborné lekárske spoločnosti, hlavní odborníci MZ SR v danom odbore a tiež nezávislí experti.

Viac na:https://www.forbes.sk/lists/top-osobnosti-mediciny-2024/?slide=2

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

Zdroj: Forbes Slovensko

Zora Kľocová Adamčáková je lekárka a regionálna hygienička v Banskej Bystrici, ktorú zlákala oblasť prevencie. Zapája sa do medzinárodných projektov, ktoré zisťujú príčiny vzniku nádorov podžalúdkovej žľazy, pľúc, obličiek, močového mechúra či tráviaceho systému.

Koordinuje projekt zameraný na prevenciu rakoviny krčka maternice zvýšením zaočkovanosti dievčat a chlapcov v Banskobystrickom kraji. Zároveň poskytuje poradenstvo pri zmenách životných návykov, ktoré sú pre prevenciu mnohých chorôb kľúčové.

MUDr. Andrea Kološová, PhD.

Zdroj: Forbes Slovensko

Andrea Kološová je dlhoročná terénna epidemiologička a členka výboru Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Pracovala na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Komárne, aktuálne pôsobí ako nemocničná epidemiologička Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Venuje sa najmä predchádzaniu vzniku a šírenia nemocničných infekcií a boju proti antimikrobiálnej rezistencii, ale aj prevencii iných prenosných ochorení a opatreniam na ich kontrolu vrátane očkovania.