Včera, 20. decembra nás hlboko v duši zarmútila správa o úmrtí profesora Vladimíra Krčméryho. Odchodom tohto výnimočného odborníka a  ohromne láskavého človeka sme prišli o dobrého  priateľa, radcu a obetavého spoluautora mnohých protiepidemických opatrení, ktoré sa  prijímali v boji s pandémiou COVID 19.  Pán profesor Krčméry, milý Vladko, Tvoja účasť na práci konzília bude naozaj nezastupiteľná pre Tvoje  vzácne skúsenosti s bojom s infekčnými chorobami, ktoré si získal  mnohoročnou prácou tak na Slovensku ako aj v zahraničných misiách. Tvojim odchodom Slovensko stráca výnimočného lekára, pedagóga a humanistu, ktorý svoje presvedčenie slúžiť chorým a slabým nielen hlásal, ale aj uplatňoval vo svojom živote. Bolo nám všetkým cťou s Tebou pracovať a čerpať energiu z Tvojho stáleho optimizmu.

Rodine a blízkym pána profesora Krčméryho vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Členovia Epidemiologického konzília odborníkov  MZ SR